Artykulacje – Ekspresje – czyli sposoby wydobywania i kształtowania dźwięków z akordeonu

Ruchy miecha, czyli rozciągania i marszczenie, określają czas trwania dźwięku z akordeonu. Sposób wydobywania i kształtowania dźwięku wydobywającego się z akordeonu, jego głośność, uzyskać można przy współpracy Twoich palców i miecha. To dlatego jest tak dużo wersji tego samego utworu. Poprzez ekspresję, można wyrazić utwór na swój sposób. Każdy wykona ten sam utwór, zawsze trochę inaczej, “po swojemu”.

Artykulacje – rodzaje

  • Legato – polega na ścisłym łączeniu dźwięków ze sobą. Innymi słowy, polega na zagraniu następujących po sobie dźwięków łącznie. Bez najmniejszych przerw. Można to uzyskać poprzez płynne prowadzenie miecha i nie odrywając palców od klawiszy. Oznaczenie w zapisach nutowych – objęcie nut łukiem
  • Staccato – polega na krótkim, zrywanym wykonywaniu kolejnych dźwięków i na wyraźnym ich oddzielaniu od siebie. Oznaczenie w zapisach nutowych – to kropki pod lub nad nutami
  • Portato – jest rodzajem artykulacji pośredniej, między legato a staccato. Polega na zaznaczaniu każdego dźwięku i oddzielaniu jednego dźwięku od drugiego. Oznaczenie w zapisie nutowym – kreski pod lub nad nutami

Artykulacje – sposoby wydobywania

  • Artykulacja miechowa – wyłącznie za pomocą miecha
  • Artykulacja palcowa– wyłącznie za pomocą palców
  • Artykulacja miechowo-palcowa lub kombinowana – przy współpracy miecha i palców