Tą stronę zobaczysz tylko raz!

TO JUŻ PRAWIE WSZYSTKO... 90%

Sprawdź za chwilę swojego maila, czy przyszło potwierdzenie. Jeżeli nie sprawdź folder SPAM u siebie na skrzynce.

99 PLN 9 PLN

Pośpiesz się - to jednorazowa propozycja - Lekcja nigdzie nie jest dostępna!

Gama Chromatyczna - do ćwiczenia szybkości prawej ręki!

Jak grać na akordeonie

Wykonuj to ćwiczenie jako rozgrzewkę przed każdą próbą!

Dzięki tej 1 lekcji, Twoja ręka nabierze znacznej szybkości! - to WAŻNE